اخبار
سرویس ها
روزنامه ها
مجلات
 • مجله دانشمند قدیمی‌ترین نشریه علمی‌‌‌فناوری ترویجی کشور است که 57 سال بی‌وقفه منتشر شده‌ و برای چند نسل یکی از در دسترس‌ترین منابع علمی بوده‌ است. نخستین شماره ماهنامه دانشمند در آبان ١٣٤٢ منتشر شد. در سال‌های آغازین فعالیت دانشمند، تقریبا هیچ نشریه علمی در پیشخوان‌ روزنامه‌فروشی‌ها دیده نمی‌شد و شاید بتوان یکی از دلایل اقبال عمومی آن را همین موضوع دانست. دانشمند در دوره‌ای فعالیت‌ خود را آغاز کرد که جهان شاهد جنگ سرد و رقابت‌های علمی و فناورانه دو کشور آمریکا و شوروی به خصوص بر سر تسخیر فضا و پیشرفت‌های هسته‌ای و پزشکی بود و بازتاب ابعاد علمی این رویدادها تاثیر زیادی بر شناخته‌ترشدن نشریه آن‌زمان داشت.

 • مجله بچه های ایران قدیمی‌ترین نشریه علمی‌‌‌فناوری ترویجی کشور است که 57 سال بی‌وقفه منتشر شده‌ و برای چند نسل یکی از در دسترس‌ترین منابع علمی بوده‌ است. نخستین شماره ماهنامه دانشمند در آبان ١٣٤٢ منتشر شد. در سال‌های آغازین فعالیت دانشمند، تقریبا هیچ نشریه علمی در پیشخوان‌ روزنامه‌فروشی‌ها دیده نمی‌شد و شاید بتوان یکی از دلایل اقبال عمومی آن را همین موضوع دانست. دانشمند در دوره‌ای فعالیت‌ خود را آغاز کرد که جهان شاهد جنگ سرد و رقابت‌های علمی و فناورانه دو کشور آمریکا و شوروی به خصوص بر سر تسخیر فضا و پیشرفت‌های هسته‌ای و پزشکی بود و بازتاب ابعاد علمی این رویدادها تاثیر زیادی بر شناخته‌ترشدن نشریه آن‌زمان داشت.

 • مجله همسایه شرقی قدیمی‌ترین نشریه علمی‌‌‌فناوری ترویجی کشور است که 57 سال بی‌وقفه منتشر شده‌ و برای چند نسل یکی از در دسترس‌ترین منابع علمی بوده‌ است. نخستین شماره ماهنامه دانشمند در آبان ١٣٤٢ منتشر شد. در سال‌های آغازین فعالیت دانشمند، تقریبا هیچ نشریه علمی در پیشخوان‌ روزنامه‌فروشی‌ها دیده نمی‌شد و شاید بتوان یکی از دلایل اقبال عمومی آن را همین موضوع دانست. دانشمند در دوره‌ای فعالیت‌ خود را آغاز کرد که جهان شاهد جنگ سرد و رقابت‌های علمی و فناورانه دو کشور آمریکا و شوروی به خصوص بر سر تسخیر فضا و پیشرفت‌های هسته‌ای و پزشکی بود و بازتاب ابعاد علمی این رویدادها تاثیر زیادی بر شناخته‌ترشدن نشریه آن‌زمان داشت.

 • مجله باور قدیمی‌ترین نشریه علمی‌‌‌فناوری ترویجی کشور است که 57 سال بی‌وقفه منتشر شده‌ و برای چند نسل یکی از در دسترس‌ترین منابع علمی بوده‌ است. نخستین شماره ماهنامه دانشمند در آبان ١٣٤٢ منتشر شد. در سال‌های آغازین فعالیت دانشمند، تقریبا هیچ نشریه علمی در پیشخوان‌ روزنامه‌فروشی‌ها دیده نمی‌شد و شاید بتوان یکی از دلایل اقبال عمومی آن را همین موضوع دانست. دانشمند در دوره‌ای فعالیت‌ خود را آغاز کرد که جهان شاهد جنگ سرد و رقابت‌های علمی و فناورانه دو کشور آمریکا و شوروی به خصوص بر سر تسخیر فضا و پیشرفت‌های هسته‌ای و پزشکی بود و بازتاب ابعاد علمی این رویدادها تاثیر زیادی بر شناخته‌ترشدن نشریه آن‌زمان داشت.

 • مجله برداشت اول قدیمی‌ترین نشریه علمی‌‌‌فناوری ترویجی کشور است که 57 سال بی‌وقفه منتشر شده‌ و برای چند نسل یکی از در دسترس‌ترین منابع علمی بوده‌ است. نخستین شماره ماهنامه دانشمند در آبان ١٣٤٢ منتشر شد. در سال‌های آغازین فعالیت دانشمند، تقریبا هیچ نشریه علمی در پیشخوان‌ روزنامه‌فروشی‌ها دیده نمی‌شد و شاید بتوان یکی از دلایل اقبال عمومی آن را همین موضوع دانست. دانشمند در دوره‌ای فعالیت‌ خود را آغاز کرد که جهان شاهد جنگ سرد و رقابت‌های علمی و فناورانه دو کشور آمریکا و شوروی به خصوص بر سر تسخیر فضا و پیشرفت‌های هسته‌ای و پزشکی بود و بازتاب ابعاد علمی این رویدادها تاثیر زیادی بر شناخته‌ترشدن نشریه آن‌زمان داشت.

انتشارات
 • انتشارات ایران فعالیت خود را از سال ۱۳۸۲ آغاز کرده و از ابتدای فعالیت تا امروز، به چاپ آثار متعددی در حوزه‌های مختلف همچون رسانه و ارتباطات، ادبیات، هنر، تاریخ، مدیریت، فلسفه و سیاست اقدام کرده است، این مجموعه با هدف گسترش فرهنگ کتاب و کتابخوانی، تاکنون چاپ بیش از ۱۸۰ عنوان کتاب را در کارنامه خود ثبت کرده است.
  انتشارات ایران علاوه بر پیمودن راه گذشته، رویکرد جدیدی را در حوزه‌های انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، جبهه مقاومت، اندیشه سیاسی و تاریخ معاصر در پیش گرفته و هم‌اکنون بیش از ۳۰ اثر جدید از فعالیت‌های نوین این انتشارات پیش روی مخاطبان ما قرار دارد.

  از امید تا تردید

  از امید تا تردید

  مروری انتقادی بر احوال اندیشمندان، نویسندگان و شاعران غربی از روشنگری تا امروز